Traject op maat - Vertrouwensleerlingen - Peter/meter-projecten

Activiteiten: Trajectbegeleiding

De Vlaamse Scholierenkoepel biedt scholen een inspiratieworkshop rond peer support aan. Nadien kunnen scholen opteren voor een trajectbegeleiding met 5 contactmomenten rond vertrouwensleerlingen of peter/meter-projecten. Zowel leerlingen als leerkrachten en directie worden betrokken.

  • Intake directeur (1 lesuur)
  • Doelen en plan opstellen + stappenplan (4 lesuren) 
  • Coaching begeleieders (2 lesuren)
  • Vaardigheidstraining (4 lesuren)
  • Evalueren en bijsturen (2 lesuren)

Doelgroep: Max. 10 leerlingen  (liefst uit verschillende jaren, klassen, richtingen) en 3 begeleidende leerkrachten en directie 

Online contactmomenten: De intake en de coaching van begeleiders gaan online door. Alle contactmomenten met scholieren, vinden fysiek plaats. 

Kostprijs: 390 euro 

deel op