Traject op maat - Vertrouwensleerlingen - Peter/meter-projecten

Activiteiten: Trajectbegeleiding

De Vlaamse Scholierenkoepel biedt scholen een inspiratieworkshop rond peer support aan. Nadien kunnen scholen opteren voor een trajectbegeleiding met vijf contactmomenten rond vertrouwensleerlingen of peter/meter-projecten. Zowel leerlingen als leerkrachten en directie worden betrokken.

  • Intake directeur (één lesuur)
  • Doelen en plan opstellen + stappenplan (vier lesuren) 
  • Coaching begeleiders (twee lesuren)
  • Vaardigheidstraining (vier lesuren)
  • Evalueren en bijsturen (twee lesuren)

Doelgroep: Max. tien leerlingen  (liefst uit verschillende jaren, klassen, richtingen) en max. drie begeleidende leerkrachten en directie 

Online contactmomenten: De intake en de coaching van begeleiders gaan online door. Alle contactmomenten met scholieren vinden fysiek plaats. 

Kostprijs: 430 euro 

Er zijn ook nog heel wat andere organisaties die vormingen rond peer mediation aanbieden. Meer info daarover vind je hier.

deel op