De Scholierenkoepel biedt trajecten aan rond vertrouwensleerlingen en peter/meter-projecten.

Voor peer mediation verwijzen we door naar onze partnerorganisaties.

 

Activiteiten: Trajectbegeleiding

De Scholierenkoepel biedt scholen een inspiratieworkshop rond peer support aan. Nadien kunnen scholen opteren voor een trajectbegeleiding met vijf contactmomenten rond vertrouwensleerlingen of peter/meter-projecten. Zowel leerlingen als leerkrachten en directie worden betrokken.

  • Intake directeur (één lesuur)
  • Doelen en plan opstellen + stappenplan (vier lesuren) 
  • Coaching begeleiders (twee lesuren)
  • Vaardigheidstraining (vier lesuren)
  • Evalueren en bijsturen (twee lesuren)

Doelgroep: Max. tien leerlingen  (liefst uit verschillende jaren, klassen, richtingen) en max. drie begeleidende leerkrachten en directie 

Online contactmomenten: De intake en de coaching van begeleiders gaan online door. Alle contactmomenten met scholieren vinden fysiek plaats. 

Kostprijs:

495 euro (inclusief materiaal en vervoer) *

* Nieuwe scholen, die in de laatste 5 jaar geen vorming bij ons hebben gevolgd, krijgen een korting van 15%. Daarnaast bieden we een gelijkwaardige tegemoetkoming voor scholen die het standaardtarief als een financiële uitdaging ervaren. Dit zorgt ervoor dat elke school en elke scholier de kans krijgt om deel te nemen en te groeien in leerlingenparticipatie.

deel op