Mijn school wil starten met Conflixen

Wat is conflixen?

Conflixen is een ander woord voor peer support.

'Peers' zijn mensen die een gelijkenis hebben op een aantal vlakken. Zowel klasgenoten als schoolgenoten kunnen als 'peers' beschouwd worden. ‘Support’ betekent dan weer ondersteuning of hulp. Veel voorkomende vormen zijn bijvoorbeeld peters-meters, vertrouwensleerlingen, leerlingbemiddelaars, zorgleerlingen... Elk project waarbij leerlingen elkaar ondersteunen of helpen, kan de titel van Conflixers dragen.

 

Wie mag zich Conflixer noemen?

Elk project op school rond peer support (vertrouwensleerlingen, peter/meter, buddy's, leerlingbemiddelaars ...) mag zich de Conflixers noemen. Je moet er niet speciaal een opleiding of workshop voor gevolgd hebben.

 

Hoe stellen we een goede conflixersgroep samen?

Conflixer zijn, doe je op vrijwillige basis.

  • Voor Conflixers die vertrouwensleerling en/of bemiddelaar zijn, is het belangrijk dat de groep divers is (leeftijd, studiejaar, -richting, meisjes/jongens…). Zo kunnen alle leerlingen bij hen terecht. Je kan best met een kleine groep starten. Je kan ook kiezen om langzaam op te bouwen en later doorgroeien naar de hogere graden.
  • Voor Conflixers die meter of peter zijn, is het belangrijk dat de leeftijdskloof niet te groot is. Op deze manier zullen nieuwe leerlingen gemakkelijker naar hen stappen met een vraag of probleem.

Je kan ook nadenken over hoe een toekomstige Conflixer er ‘uitziet’. Over welke talenten/basisvaardigheden en-competenties/houding beschikt een toekomstige Conflixer?

 

Aan welke kwaliteiten moet een goede Conflixer voldoen?

Ben je hier goed in? Dan ben je geschikt als Conflixer. 

 

Wat hebben we nodig om te starten met peer support op school?

Met dit stappenplan kan je nagaan of je klaar bent om te starten.

Dit kan je op school best regelen voordat je kan starten met conflixen. 

 

Hoe beginnen we eraan?

Nodig VSK uit voor een inspiratieworkshop . Een VSK-begeleider legt jullie alles uit en helpt jullie opstarten tijdens een traject op maat. Weten jullie al met welke vorm jullie willen starten, dan kunnen jullie ook meteen starten met een traject.

Willen jullie zelf aan de slag gaan? Dan kunnen jullie gebruik maken van ons actieplan om te starten met vertrouwensleerlingen of meters en peters.

 

Wij zijn een basisschool. Kunnen we ook starten met de Conflixers?

Dit project is in eerste instantie gericht op secundaire scholen. Natuurlijk kunnen jullie de naam Conflixers en de informatie op deze website zeker gebruiken! Aarzel ook niet om ons vragen te stellen

 

Mijn school conflixt

Hoe kunnen we ervoor zorgen dat er meer leerlingen beroep doen op de Conflixers en het vertrouwen groter wordt?

Zorg dat jullie voldoende draagvlak hebben.

Het is belanrijk dat iedereen jullie kent en weet waarom jullie dit doen. Hier vinden jullie voorbeelden van scholen die promotie voerden en acties organiseerden.  Zorg dat leerlingen jullie persoonlijk kennen. Wanneer je een band hebt met leerlingen zullen ze gemakkelijker langskomen met een vraag of probleem.

Hier vind je tips om het vertrouwen in de Conflixers te vergroten.

 

Hoe kunnen we ervoor zorgen dat de Conflixers leren van elkaar?

Er bestaan heel wat werkvormen die je kan gebruiken om te leren van elkaar. Zo wissel je ervaringen, ideeën en tips uit, waardoor je nog beter gaat Conflixen.

Hier vind je 2 voorbeelden:

 

Hoe trekken we nieuwe Conflixers aan?

Leerlingen persoonlijk aanspreken werkt het beste. Vraag aan leerlingbegeleiders of klastitularissen welke leerlingen zij hiervoor geschikt vinden of je kan langsgaan in de klassen om leerlingen warm te maken. Op deze manier zet je de Conflixers nog eens in de kijker.

Voordat je nieuwe mensen aanspreekt, denk je best goed  na over het volgende:

  • Over welke talenten/basisvaardigheden en-competenties/houding beschikt een toekomstige Conflixer best?
  • Uit welke studiejaren, -richtingen hebben we meisjes en/of jongens nodig om onze groep zo divers mogelijk te houden?

 

Hoe werken we nieuwe Conflixers in?

Informeer hen goed:

  • Welke afspraken zijn er gemaakt?
  • Wat verwacht je van een Conflixer?
  • Welke doelen willen jullie bereiken met dit project?

Neem tijd om de gesprekstechnieken in te oefenen. Je kan gebruik maken van onze situatiekaartjes 

Nodig VSK uit voor een ‘training op maat’ of laat je leerkracht de vorming ‘train de trainer’ volgen.

 

Hoe gaan wij als Conflixers het beste om met leerlingen die langskomen met een 'ernstig probleem'?

Een leerling met een ernstig probleem moet doorverwezen worden. Maak hierover goede afspraken. Bekijk deze lijst samen met je begeleidende leerkrachten en spreek duidelijk af wat je dan moet of kan doen. Zet deze afspraken op papier.

 

Hoe kunnen we onze Conflixers belonen voor hun inzet?

Om geëngageerde Conflixers te belonen kan je voor hen een certificaat of attest aanmaken, bijvoorbeeld op het einde van het schooljaar. Daarin kan je de VOET'en die aangeboden werden of de competenties vermelden die zij doorheen het jaar verworven hebben door het project of door een workshop te volgen.

Wij zijn geen school, maar vinden de Conflixers een interessant project

Mijn organisatie heeft een aanbod rond peer support op school.
Kunnen we samenwerken met VSK?

VSK bekijkt of een samenwerking onder de vlag van de Conflixers mogelijk is. Neem dan zeker contact met ons op om de voorwaarden daarvoor te bekijken.

 

Mijn organisatie wil meer weten over de Conflixers...

Neem dan zeker contact met ons op voor een afspraak. We komen graag de Conflixers bij jou voorstellen aan de hand van een workshop of lezing.

deel op