Welke van de drie vormen wordt het op jullie school?

We onderscheiden drie vormen van conflixen: peter/meter (buddy), vertrouwensleerlingen en leerlingbemiddeling (peer mediation). Ontdek de verschillen hieronder.

Vorm 1: Leerlingen krijgen een maatje

Een leerling ontfermt zich over één of meerdere andere leerlingen. Dit kunnen bijvoorbeeld oudere leerlingen zijn die leerlingen uit het eerste jaar onder hun hoede nemen en de weg wijzen op school. Maar het kan ook een klasgenoot, jaargenoot... zijn. Namen die voor deze vorm vaak gebruikt worden zijn peter-meter of buddy's. Deze vorm is niet erg intensief wat opleiding betreft, maar kan veel teweeg brengen in de school en er voor zorgen dat nieuwe leerlingen zich welkom voelen. Leerlingen kunnen altijd terecht bij hun peter, meter of buddy en voelen zich sneller thuis op school.

Vorm 2: Je kan terecht bij een groepje leerlingen

Een groepje leerlingen is beschikbaar voor andere leerlingen die nood hebben aan een babbel. Dit kunnen leerlingen uit alle jaren zijn, die aanspreekbaar zijn om je hart eens bij te luchten of je te helpen met bepaalde problemen op school, thuis... Zij heten vaak vertrouwensleerlingen of zorgleerlingen. De opleiding van de leerlingen is hierbij al iets intensiever, waarbij gespreksvaardigheden centraal staan. Vertrouwensleerlingen zijn een luisterend oor en bouwen zo mee aan een klimaat waarin elke leerling zich goed in zijn vel voelt op school.

Vorm 3: Leerlingen bemiddelen bij conflicten tussen leerlingen

Bemiddeling is een communicatieproces waarin leerlingen die onderling een conflict hebben, samenwerken om dat conflict op te lossen. Zij worden daarbij geassisteerd door een leerlingbemiddelaar. Hij is de neutrale partij. Hij oordeelt niet, legt geen besluiten op en forceert niet. De verantwoordelijkheid voor de oplossing ligt bij de anderen. De opleiding hiervoor is vrij intensief, maar je leert er dan ook voor jezelf veel uit. Dit kan er voor zorgen dat conflicten op school niet te ver escaleren, waardoor er minder grote ruzies ontstaan en/of ze sneller opgelost geraken.

Nog geen idee welke vorm het bij jullie wordt?

Laat je dan inspireren door bestaande projecten of vraag een inspiratieworkshop aan bij de Vlaamse Scholierenkoepel.

deel op