Wat?

Leerlingen krijgen het voor elkaar

De Conflixers is een project van de Vlaamse Scholierenkoepel (VSK). Via de Conflixers willen we leerlingen inspireren, informeren en ondersteunen, maar zullen we ook zorgen voor samenhang en uitwisseling. Kortom: VSK wil de (pro)motor zijn voor peer support in scholen.

Na een grootschalige bevraging in 2014 werd pesten een van de 6 prioriteiten in het VSK-memorandum Power to the pupils. In 2015 werd pesten ook een hot topic in het onderwijsbeleid. Minister van Onderwijs en Vorming Hilde Crevits schoof leerlingbemiddeling naar voor als een goede aanpak van pestpreventie.  

De Vlaamse Scholierenkoepel sprong mee op de kar omdat pesten ook voor ons een topprioriteit is. Als aanspreekpunt voor leerlingenparticipatie promoten wij elk project waarin leerlingen vertrouwen en mede-eigenaarsschap krijgen van de school. Bij de Conflixers zijn het altijd de leerlingen die het zélf gaan oplossen.
 

"Voor leerlingen moet het mentaal welbevinden de focus zijn van het gezondheidsbeleid op school."

(Uit het VSK-memorandum Power to the pupils)

Peer support?

Peers’ zijn mensen die een gelijkenis hebben op een aantal vlakken. Zowel klasgenoten als schoolgenoten kunnen als 'peers' beschouwd worden. ‘Support’ betekent dan weer ondersteuning of hulp. Veel voorkomende vormen zijn bijvoorbeeld peter-meter projecten, vertrouwensleerlingen, leerlingbemiddeling, zorgleerlingen … Elk project waarbij leerlingen elkaar ondersteunen of helpen kan de titel van Conflixers dragen.

Tot september 2016 liet VSK zich inspireren door bestaande projecten van peer support die al lopen op scholen, om sinds 2016-2017 de scholen te bestormen met tips en ondersteuning. Met onder andere workshops en uitwisseling tussen leerlingen en scholen verankerde de Scholierenkoepel de Conflixers al in 1 op 7 scholen. 

Het hoe en waarom van de Conflixers vind je hier.


De Conflixers is een project van de Vlaamse Scholierenkoepel in samenwerking met het departement Onderwijs en Vorming, mede mogelijk gemaakt door de steun van de Nationale Loterij.

deel op