Achtergrondinformatie, die je kan helpen om een beleid rond pesten en/of welbevinden op te starten:

 • De Conflixers: Het hoe en waarom
 • Pesten goed aanpakken, hoe doe je dat? Welke acties tegen pesten vinden jongeren effectief? In dit onderzoeksrapport van Pimento vind je de antwoorden.
 • Tips tegen pesten voor het schoolteam. Infographic door Pimento.
 • Tips tegen pesten voor jongeren. Infographic door Pimento
 • Bouwstenen voor een beleid tegen pesten. Deze poster biedt inspiratie voor een antipestbeleid en werd opgesteld door het platform voor welbevinden en preventie van pesten van de VLOR.
 • Inspiratietekst voor elke lerarenopleider Deze brochure, is het resultaat van overleg met verschillende actoren, rond de plek van welbevinden in het curriculum van de leraar in spe (VLOR)
 • Roadmap DEEL 1: cyberpesten? Deze gids biedt achtergrondinformatie met betrekking tot cyberpesterijen zoals de spelende dynamieken en de diverse vormen van cyberpesten. (UCLL)
 • Roadmap DEEL 2: vertaling naar de praktijk? Deze gids biedt een concreet plan van aanpak om mee aan de slag te gaan en inspirerende voorbeelden uit de praktijk. Hierbij wordt gefocust op drie verschillende niveaus namelijk het schoolwelbevinden, preventie en curatie. (UCLL)
 • Boek: ‘We lossen het zelf wel op! Een handleiding bij peer mediation of leerlingbemiddeling op school’ Dit boek helpt scholen om nog straffer te worden in het oplossen van conflicten en het stimuleren van leerlingbetrokkenheid. Het laat je kennis maken met peer mediation en helpt je om er zelf mee aan de slag te gaan. (Sabine Coppens NOM)
 • Boek: Oe ist? Hoe Peer Support het welbevinden van jongeren kan verbeteren en pesten op school kan voorkomen. Het boek biedt een houvast voor al wie met peer support aan de slag wil op school, binnen een organisatie of gewoonweg jongeren een warm hart toedraagt. (Heleen Becuwe HOWEST en Oona Weyns)
 • Brochure: werken aan een verbindend schoolklimaat (Departement Onderwijs & Vorming)
 • Brochure: beleidsplan ter bevordering van welzijn en welbevinden op school (Departement Onderwijs & Vorming)
 • Website: Sorrybox 2.0 biedt herstelgerichte methodieken aan en handvaten om een herstelbeleid te ontwikkelen (MPC Ter Bank en Link in de Kabel)
 • Brochure Peer Mediation NOM
 • Klasse publiceerde een artikel over pesten aanpakken en voorkomen op school. Ook de Conflixers worden erin vermeld!

Enkele modellen en kaders, als achtergrond om een beleid rond pesten en/of welbevinden op te starten:

Over pesten en de aanpak

Werken aan welbevinden en geestelijke gezondheid

 • Bij VSK hebben we ons eigen welbevindenspel ontwikkeld: Welbevindinges. Het is een lespakket voor leerkrachten die met hun middelbare klas spelenderwijs en participatief willen stilstaan rond het welbevindenbeleid op school.
   
 • Rakattack (Pimento): werkboek met opdrachten waarbij je je leerlingen (3e graad basisonderwijs, 1e graad secundair onderwijs) stimuleert om zich in te zetten voor elkaar. Zo maken de leerlingen van je school een fijne plek met minder pestgedrag.
deel op