Achtergrondinformatie, die je kan helpen om een beleid rond pesten en/of welbevinden op te starten:

Enkele modellen en kaders, als achtergrond om een beleid rond pesten en/of welbevinden op te starten:

Over pesten en de aanpak

Werken aan welbevinden en geestelijke gezondheid

  • Lessenpakket TakeOff (VVGG, Eetexpert, Cera): gratis lessenpakket, stevig wetenschappelijk onderbouwd, zit boordevol info, tips en bruikbare methodieken voor alle leerkrachten van het secundair onderwijs
  • Rakattack (Pimento): werkboek met opdrachten waarbij je je leerlingen (3e graad basisonderwijs, 1e graad secundair onderwijs) stimuleert om zich in te zetten voor elkaar. Zo maken de leerlingen van je school een fijne plek met minder pestgedrag.
deel op