VRAGEN VAN SCHOLEN DIE WILLEN STARTEN

Hoe stellen we een goede conflixersgroep samen?

Conflixer zijn, doe je op vrijwillige basis.

Voor Conflixers die vertrouwensleerling en/of bemiddelaar zijn, is het belangrijk dat de groep divers is (leeftijd, studiejaar, -richting, meisjes/jongens…). Zo kunnen alle leerlingen bij hen terecht.

Voor Conflixers die meter of peter zijn, is het belangrijk dat de leeftijdskloof niet te groot is. Op deze manier zullen nieuwe leerlingen gemakkelijker naar hen stappen met een vraag of probleem.

Je kan ook nadenken over hoe een toekomstige Conflixer er ‘uitziet’. Over welke talenten/basisvaardigheden en-competenties/houding beschikt een toekomstige Conflixer?

Aan welke kwaliteiten moet een goede Conflixers voldoen?

Mogelijke kwaliteiten, vaardigheden, competenties of talenten van een Conflixer vind je hier.

Wat is er nodig om te starten met peer support op school?

Hier vind je een sjabloon om na te gaan of je klaar bent om te starten.

De voorwaarden om te starten vind je hier.

Hoe beginnen we eraan?

Nodig VSK uit voor een inspiratieworkshop en/of een traject op maat.

Wil je zelf aan de slag gaan? Dan kan je gebruik maken van ons actieplan om te starten met vertrouwensleerlingen of meters en peters.

Kan een basisschool ook starten met de Conflixers?

Dit project is in eerste instantie gericht op secundaire scholen. Natuurlijk kunnen jullie de naam Conflixers en de informatie op deze website zeker gebruiken! Aarzel ook niet om ons vragen te stellen. 

 

VRAGEN VAN SCHOLEN DIE AL CONFLIXEN

Hoe kunnen we ervoor zorgen dat er meer leerlingen beroep doen op de Conflixers?

Zorg dat jullie voldoende draagvlak hebben. Maak jullie kenbaar door promotie te voeren en acties te organiseren. Zorg dat leerlingen jullie persoonlijk kennen. Wanneer je een band hebt met leerlingen zullen ze gemakkelijker langskomen met een vraag of probleem.

Zorg dat het vertrouwen vergroot. Tips vind je hier.

Hoe kunnen we het vertrouwen in de Conflixers vergroten?

Zorg dat leerlingen jullie persoonlijk kennen. Dit kan je doen door kleine acties te organiseren waarbij jullie persoonlijk in contact komen met de anderen. Wanneer je een band hebt met leerlingen zullen ze gemakkelijker langskomen met een vraag of probleem.

Tips om het vertrouwen te vergroten vind je hier.

Hoe kunnen we ervoor zorgen dat de Conflixers leren van elkaar?

Er bestaan een heleboel ‘intervisiemethodieken’, waarbij je kan leren van elkaar.

Hier vind je 2 voorbeelden:

Hoe trekken we nieuwe Conflixers aan?

Leerlingen persoonlijk aanspreken werkt het beste. Vraag aan leerlingbegeleiders of klastitularissen welke leerlingen zij hiervoor in gedachte hebben.

Je kan altijd ook nog langsgaan in de klassen om leerlingen warm te maken. Op deze manier zet je de Conflixers nog eens in de kijker.

Denk ook goed na over het volgende:

  • Over welke talenten/basisvaardigheden en-competenties/houding beschikt een toekomstige Conflixer best?
  • Uit welke studiejaren, -richtingen hebben we meisjes en/of jongens nodig om onze groep zo divers mogelijk te houden?

Hoe werken we nieuwe Conflixers in?

Informeer hen goed:

  • Welke afspraken zijn er gemaakt
  • Wat verwacht je van een Conflixer
  • Welke doelen willen jullie bereiken met dit project

Neem tijd om de gesprekstechnieken in te oefenen. Situatieskaartjes vind je hier.

Nodig VSK uit voor een ‘training op maat’ of laat je leerkracht de vorming ‘train de trainer’.

Hoe gaan Conflixers het beste om met leerlingen die langskomen met een 'ernstig probleem'?

Maak hierover goede afspraken. Denk samen met de Conflixers na over wat jullie verstaan onder 'een ernstig probleem' en spreek duidelijk af wat ze dan moeten of kunnen doen.

Een overzicht vind je hier.

Kan ik onze Conflixers belonen voor hun inzet?

Om geëngageerde Conflixers te belonen kan je voor hen een 'Certificaat' aanmaken, bijvoorbeeld op het einde van het schooljaar. Daarin kan je de Voeten die aangeboden werden of de competenties vermelden die zij doorheen het jaar verworven hebben door het project of door een workshop te volgen.

 

ALGEMEEN

Wie mag zich Conflixer noemen?

Elk project op school rond peer support (vertrouwensleerlingen, peter/meter, buddy's, leerlingbemiddelaars ...) mag zich De Conflixers noemen. Je moet er niet speciaal een opleiding of workshop voor gevolgd hebben.

Mijn organisatie heeft een aanbod rond peer support op school.
Kunnen we samenwerken met VSK?

VSK bekijkt of een samenwerking onder de vlag van de Conflixers mogelijk is. Neem dan zeker contact met ons op om de voorwaarden daarvoor te bekijken.

Mijn organisatie wil meer weten over de Conflixers...

Neem dan zeker contact met ons op voor een afspraak. We komen graag de Conflixers bij jou voorstellen aan de hand van een workshop of lezing.

deel op