Traject op maat - Vertrouwensleerlingen - Peter/meter-projecten

Activiteiten: Trajectbegeleiding

De Vlaamse Scholierenkoepel biedt scholen een inspiratieworkshop rond peer support aan. Nadien kunnen scholen opteren voor een trajectbegeleiding met 5 contactmomenten rond vertrouwensleerlingen of peter/meter-projecten. Zowel leerlingen als leerkrachten en directie worden betrokken.

  • Contactmoment 1: Intake directeur (1 lesuur)
  • Contactmoment 2: Doelen en plan opstellen + stappenplan (4 lesuren) 
  • Contactmoment 3: Coaching leerkrachten (2 lesuren)
  • Contactmoment 4: Vaardigheidstraining (4 lesuren)
  • Contactmoment 5: Evalueren en bijsturen (2 lesuren)

Doelgroep: Max. 10 leerlingen  (liefst uit verschillende jaren, klassen, richtingen) en 3 begeleidende leerkrachten en directie 

Kostprijs: 390 euro 

deel op