Leerlingen krijgen het voor elkaar

De Conflixers is een project van de Vlaamse Scholierenkoepel (VSK). Via De Conflixers willen we leerlingen inspireren, informeren en ondersteunen, maar zullen we ook zorgen voor samenhang en uitwisseling. Kortom: VSK wil de (pro)motor zijn voor peer support in scholen.

In 2015 werd pesten een hot topic in het onderwijsbeleid. Minister van Onderwijs en Vorming Hilde Crevits schoof leerlingbemiddeling naar voor als een goede aanpak van pestpreventie.  

De Vlaamse Scholierenkoepel sprong mee op de kar omdat pesten ook voor ons een topprioriteit is. Na een grootschalige bevraging in 2014 werd pesten al een van de 6 prioriteiten in het VSK-memorandum Power to the pupils.

Als aanspreekpunt voor leerlingenparticipatie promoten wij elk project waarin leerlingen vertrouwen en mede-eigenaarsschap krijgen van de school. Bij De Conflixers zijn het altijd de leerlingen die het zélf gaan oplossen.
 

Voor leerlingen moet het mentaal welbevinden de focus zijn van het gezondheidsbeleid op school.
Uit het VSK-memorandum Power to the pupils

Peer support?

Peers’ zijn mensen die een gelijkenis hebben op een aantal vlakken. Zowel klasgenoten als schoolgenoten kunnen als 'peers' beschouwd worden. ‘Support’ betekent dan weer ondersteuning of hulp. Veel voorkomende vormen zijn bijvoorbeeld peter-meter projecten, vertrouwensleerlingen, leerlingbemiddeling, zorgleerlingen … Elk project waarbij leerlingen elkaar ondersteunen of helpen kan de titel van Conflixers dragen.

Tot september 2016 laat VSK zich inspireren door bestaande projecten van peer support die al lopen op scholen, om vanaf 2016-2017 de scholen te bestormen met tips en ondersteuning. Met onder andere workshops en uitwisseling tussen leerlingen en scholen wil de Scholierenkoepel De Conflixers doorheen dat schooljaar verankeren in zoveel mogelijk scholen.


De Conflixers is een project van de Vlaamse Scholierenkoepel in samenwerking met het departement Onderwijs en Vorming.

deel op